මනස විකෘති කරවන වෙබ් අඩවි

අන්තර්ජාලයේ තවත් අඳුරුතම පැත්තක් වන්නේ මනස විකෘති කරවන වෙබ් අඩවි තිබීමයි.

 මෙහිදී පහත සඳහන් වෙබ් අඩවි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම ගණයට ඇතුලත් වේ.

1) විකෘති මනසක් ඇතිකරවන දර්ශන ඇතුලත් වැඩිහිටියන් සඳහා වූ වෙබ් අඩවි

2) මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වෙබ් අඩවි

3) සූදු සම්බන්ධ වෙබ් අඩවි

මෙවැනි වෙබ් අඩවි වල භයානකම තත්වය මේවාට ඇබ්බැහි වීමට ඇති හැකියාවයි. මෙවැනි වෙබ් අඩවි වලින් සිදුවන තවත් අයහපතක් වන්නේ මේවා Malware පැතිරවීමට ද බොහෝවිට දායක වීමයි.

නුවණට හුරුම කාර්යය වන්නේ මෙවැනි වෙබ් අඩවි වලින් හැකිතාක් දුරස්වී සිටීමයි.

සැබවින්ම මුදලින් ඔට්ටු අල්ලන්නේ නැති වුවත් සමහර පරිගණක ක්‍රීඩාද සූදු වෙබ් අඩවි වැනිය. ඒවාට ඉතාමත් තදින් ඇබ්බැහි වීම සිදුවේ. තවත් අවාසනාවන්ත කරුණක් නම්, බොහොමයක් පරිගණක ක්‍රීඩා වලින් ඔබේ සිතේ ඇති කරන්නේ, තවකෙකු විනාශ කිරීම වැනි වෛරී හැගීම් වේ. හැකිතාක් එවැනි ක්‍රීඩා වලින් ඉවත්වී Chess, Scrabble වැනි ක්‍රීඩා වල යෙදීමෙන් ඔබගේ බුද්ධියද වර්දනය කරගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>