සයිබර්බුලින් (Cyberbulling) සහ සයිබර් ස්ටෝකින් (Cyberstalking)

Cyberbulling යනු අන්තර්ජාලය හරහා මුණගැසුණු පුද්ගලයකු ඔබව අපහසුතාවයට පත්වන පරිදි යම් යම් ක්‍රියා සිදුකිරීම සහ එවැනි ක්‍රියා සඳහා බලකර සිටීමයි. මෙම බල කිරීම Text chat මගින්, email මගින්, Video chat මගින් ආදී විවිධ ආකාරයෙන් ඔබට බලපෑම් එල්ලකළ හැකිය. මෙහිදී අපරාධකරු බාල වයස් කරුවකු නම් එය සයිබර්බුලින් (Cyberbulling) ලෙසත් අපරාධකරු වැඩිහිටියකු නම් සයිබර් ස්ටෝකින් (Cyberstalking) ලෙසත් හඳුන්වනු ලැබේ.

ඇතැම් විට ඔවුනට අවශ්‍ය යම් යම් දේ ඔබ ලවා කරවා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත.

ඇතැම් විට ඔබට ඔවුන්ව මුණ ගැසෙන ලෙස බලකරනු ඇත. එසේ  නැතිනම් ඔබට කිසියම් හිංසාවක් කරණ බවට පවසනු ඇත.

නමුත් මෙම බලකරන දේවල් ඔබ විසින් කොහෙත්ම සිදුකලයුතු නැත. කිසිම විටෙක මෙවැනි පුද්ගලයින්ට බිය නොවන්න. මෙවැනි අවස්ථාවක පහත ආකාරයෙන් බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න.

  • මොවුන්ගේ තර්ජන වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමෙන් වලකින්න. ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබගේ ප්‍රතිචාරයයි.

  • ඔවුන් සමග එකට එක කිරීමට යාමෙන් වලකින්න.

  • ඔවුන් සමග කල සංවාද ආරක්ෂා කර ගන්න. ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිමය කටයුතු කිරීමට එය ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

නමුත් මෙම බලකරන දේවල් ඔබ විසින් කොහෙත්ම සිදුකලයුතු නැත. කිසිම විටෙක මෙවැනි පුද්ගලයින්ට බිය නොවන්න. කිසියම් පුද්ගලයෙක් ඔබට අනවශ්‍ය ලෙස බලපෑම් ඇතිකරයි නම් වහාම ඒ පිළිබඳ දෙමාපියනට දැනුම් දෙන්න. (ඔබ මුහුණදෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයකදී ඔබව ආරක්ෂා කිරීමට මෙළොව වෙසෙන පුද්ගලයන්ගෙන් වැඩිම අවශ්‍යතාවය ඇත්තේ ඔබේ දෙමාපියන්ට බව තරයේ මතක තබාගන්න.)

දෙමාපියන්ට අන්තර්ජාලය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් නැත්නම් ඔවුන් හරහා 011-2691692 ඔස්සේ “පරිගණක සංසදය” ආයතනයට දැනුම් දෙන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ගය පිලිබඳ එහි මහත්ම/මහත්මීන් උපදෙස් දෙනු ඇත. කිසිම විටක මෙවැනි ප්‍රශ්නයකට විසඳුම් ඔබගේ සම වයසේ මිතුරකුගෙන් බලාපොරොත්තු නොවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිලිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඇති වැඩිහිටියකුගෙන් හෝ “පරිගණක සංසදයෙන්” උපදෙස් ලබාගන්න. කෙසේ වෙතත් ඔබගේ ගැටලුව දෙමාපියන්ට පැවසීමට බියනම් කෙලින්ම පරිගණක සංසදය අමතන්න.

නැවතත් මම පවසන්නේ අන්තර්ජාලයේ කිසියම් හෝ පුද්ගලයකු කියන නිසා ඔබ අපහසුතාවයට පත්වන කිසිම ක්‍රියාවක් කිරීම අවශ්‍ය නැත. ඔබ තනිවී නැති බව ඔබේ සිහියට ගන්න. සැම විටම ඔබේ සහයෝගයට නීතිය සිටින බව තරයේ මතක තබා ගන්න. ඔබ බිය නොවී ඉහත සඳහන් කල අයුරින් කටයුතු කරන්න.

මෙවැනි අවස්ථාවක ක්‍රියා කල යුතු ආකාරය  කියවෙන thinkuknow.co.uk ආයතනය මගින් නිපදවූ පහත Video එක නරඹන්න.

full-video-button1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>