ඔන්ලයින් ග්රූමින්ග් (Online Grooming)

ඔන්ලයින් ග්රූමින්ග් (Online Grooming)

මොවුන් ඉතාමත් කපටි ලෙස ඔබව රවටන්නන් වේ. මොවුන් මුලදී ඔබට ඉතාමත් ආදරයෙන් කතා කරයි. ඔබ ගැන නිතර සොයා බලන ඔබට ඉතාමත් ආදරය ඇති කෙනෙක් බව පෙන්වයි. ඔබගේ පවුලේ විස්තර ගැන නිතර කථා කරයි. නිතරම ඔබගේ යහපත ප්‍රාර්ථනා කරන ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නෙකු සේ පෙන්වයි. ඇතැම් විට ඔබගේ දෙමාපියන් සමගද හිතවත් වීමට උත්සාහ කරයි. අවසානයේ ඔහුගේ වචනයට විරුද්ධ නොවිය හැකි තරමටම ඔබ හා හිතවත් වේ. ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ එයයි. ඉන්පසු ඔබව අපහසුතාවයට පත්වන ආකාරයේ යම් යම් ක්‍රියා සිදුකරන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

මෙලෙස ඔබ ගැන විශේෂ උනන්දුවක් දක්වන පුද්ගලයකු අන්තර්ජාලය තුල මුනගසුනහොත් ඒ පිලිබඳ වහාම දෙමාපියන් දැනුවත් කරන්න. ඔහු අනවශ්‍ය ආකාරයේ බලපෑම් ඇතිකළහොත් ඉහත සයිබර්බුලින් (Cyberbulling) කොටසෙහි සඳහන්කළ ආකාරයෙන්ම කටයුතු කරන්න.

ඔබ පාසල් යන වයසේ සිසු සිසුවියක් නම් හෝ තරුණියක් නම් සුදුසුම වන්නේ නාදුනන පුද්ගලයින් සමග කිසිදු ආකාරයක සම්බන්ධයක් ඇතිකර නොගැනීමයි.

අන්තර්ජාලයේදී ඔබව අපහසුවට පත්වන ඕනෑම අවස්තාවක 011-2691692 දුරකථන අංකය ඔස්සේ “පරිගණක සංසදය” ආයතනයෙන් උපදෙස් ලබාගන්න.

මෙවැනි අවස්ථාවක ක්‍රියා කල යුතු ආකාරය  කියවෙන thinkuknow.co.uk ආයතනය මගින් නිපදවූ පහත Video එක නරඹන්න.

full-video-button1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>